ANWE s.r.o.


ANWE s.r.o.

organizuje výběrová řízení.


Společnost ANWE s.r.o. organizuje veřejné zakázky malého rozsahu, pro projekty financované Evropskými fondy. Máme zkušenosti se zadáváním dle specifických pravidel různých operačních programů, např. OP VK, OP ŽP, OP EÚS R-ČR a další.